لطفا جهت خرید محصولات از نمایندگی همان استان اقدام بفرمایید

لیست نمایندگی های حصال به شرح ذیل می باشد

ردیف نام نمایندگی تلفن موبایل استان
۱   عظیمی ۹۱۲۴۶۳۱۲۷۷ البرز
۲   نامزد ۹۱۳۳۵۲۰۶۸۹ یزد-اردکان
۳   میثمی ۹۱۳۲۵۳۴۵۵۶ یزد-میبد
۴ زاهدی ۹۱۶۳۲۱۲۵۶۴ خوزستان
۵ تقی پور ۹۱۲۳۴۴۳۴۱۲ البرز
۶ احمدی زاده 9173761121 بوشهر
۷ قبادی ۰۲۶ _ ۳۳۳۳۳۳۳ ۹۱۹۸۰۴۷۸۷۰ البرز
۸ شرکت نماسازان پردیس ۰۵۱ _ ۴۴۳۳۳۳۹۸ ۹۱۹۸۰۴۷۸۷۰ خراسان رضوی- سبزوار
۹ اسدی ۹۱۹۵۹۸۸۷۵۳ قزوین
۱۰ سوری ۹۱۲۸۵۰۷۱۳۳ همدان-تویسرکان
۱۱ وزیری ۹۱۲۵۳۴۸۵۹۵ تهران
۱۲ جوشن 9126341046 تهران- دماوند
۱۳ کیانی نژاد 9124510811 قم
۱۴ پارس وین- آقای نعمتی 9121937541 البرز

لیست نمایندگی های معتبر جهت ساخت در و پنجره دو جداره با پروفیل حصال