سیستم پروفیل آلومینیوم درب و پنجره لولایی عایق (ترمال بریک) آلفورال سری AKH-60

سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک شامل عایقی از جنس پلی آمید و نوارهایی از جنس ای پی دی ام میباشد . سیستم لولایی مدل پنجره دوجداره آلومینیومی ترمال بریک دارای ضخامت شیشه به اندازه 20 میلیمتر می باشد.

شرح اطلاعات فنی این پروفیل دوجداره آلومینیومی درب و پنجره به این شرح است:

میلیمتر ۶۰ = عرض فریم

آلفورال ترمال بریک
کیفیت پروفیل های لولایی ترمال بریک 4.5/5 500 تعداد پنجره های لولایی ساخته شده با آلفورال