تست پروفیل upvc

تست های مربوط به پروفیل UPVC تست های مربوط به پروفیل UPVC ۱- شکل ظاهری و شرایط تولید : در زمان فرآیند تولید انواع سطح مقطع پروفیل، تعداد نمونه های …

UPVC چیست

یو پی وی سی چیست ؟ UPVC – Unplasticized Poly Vinyl Chloride –  از مشتقات نفت خام و یا گاز طبیعی بوده که عمدتا ترکیب شیمیایی آن حاوی کلر، کربن و هیدروژن می …